Z 8. roč - Vývoj reliéfu ČR, horopisné celky ČR

Autor: Vladimír Košina <(at)>, Téma: 2.st - Zeměpis, Vydáno dne: 27. 10. 2007Vznik a vývoj reliéfu ČR

Na našem území lze nalézt dvě geologické oblasti různého stáří ? Českou vysočinu (převážná část České republiky) a Karpaty. Obě oblasti jsou odděleny pásmem sníženin v oblastech Znojmo ? Vyškov ? Moravská brána ? Karviná.

Vývoj České vysočiny:

Prahory - ukládání vrstev hornin

Prvohory - ukládání vrstev hornin na dně moří

- po 220 mil. let hercynské vrásnění - vzniklo velehorské pohoří, které se táhlo ze severní Francie přes Německo až na naše území

- z magmatu vznik žulových masivů na Českomoravské vrchovině, Brněnsku, v Jizerských horách a Krkonoších

- mezi horami pánve zaplavované sladkou vodou - vznik písčitých usazenin; na Ostravsku, Kladensku a Plzeňsku vznik slojí černého uhlí

Druhohory - velehorské pohoří zarovnáváno, na dně moře se usadily až 600 m vysoké vrstvy pískovců a opuk

Třetihory - vznik zlomů v oblasti Krušných hor, Šumavy, Krkonoše, Jeseníků, Brdské vysočiny

- pod Krušnými horami vznik usazenin - ložiska hnědého uhlí

- vznik Třeboňské a Budějovické pánve, Hornomoravského úvalu, Moravské brány

- ze sopečných láv vznik Doupovských hor a Českého středohoří

Čtvrtohory - v období ledových dob obrušování hor severským pevninským ledovcem - přinesl žulové bloky ze Skandinávie (bludné balvany)

 

Vývoj Karpat:

Prahory a prvohory - ukládání vrstev hornin

Druhohory - alpínské vrásnění - vznikl základ nejvyšších pohoří Západních Karpat (Vysoké a Nízké Tatry, Velká a Malá Fatra na Slovensku)

Třetihory - vyvrásněny Vnější Karpaty (na Moravě a ve Slezsku)

Čtvrtohory - eroze působením řek, na okrajích Ostravské pánve a moravských úvalů ukládání nánosů

 

Horopisné celky ČR

Česká vysočina - stará, zaoblenější tvary, široká říční údolí

- zvýšeniny:

1. Brněnská vrchovina - ze žul a vápenců, působením vody zde vznikl Moravský kras (propast Macocha s hloubkou 138 m)

2. Českomoravská vrchovina - ze žul (nejvyšší Javořice 837 m. n .m)

3. Žďárské vrchy - Devět skal 836 m. n. m.

4. Středočeská pahorkatina - ze žul, ((Javorová skála - 723 m))

5. Šumava - ze žul, na rakouské straně Velký Javor 1456 m .n. m., u nás Plechý 1378 m. n. m.

6. Novohradské hory ((Kamenec (1 072 m)))

7. Český les - z rul ((Čerchov (1 042 m)))

8. Brdská vrchovina - zde vápencové jeskyně Českého krasu ((Tok (865 m)))

9. Krušné hory - Klínovec 1244 m. n. m.

10. Doupovské hory - ze sopečných láv ((Hradiště 934 m))

11. České středohoří - sopečného původu, Milešovka 837 m. n. m.

12. Lužické hory - Luž 793 m n. m.

13. Jizerské hory - ruly, Smrk 1124 m n. m.

14. Krkonoše - nejvyšší pohoří ČR, Sněžka 1602 m n. m., vzhled ovlivněn ledovci

15. Orlické hory - Velká Deštná 1115 m n. m.

16. Hrubý Jeseník - Praděd 1491 m n. m.

17. Nízký Jeseník ((Slunečná (800 m)))

- sníženiny:

18. Třeboňská a Budějovická pánev

19. Podkrušnohorské pánve (Mostecká, Sokolovská, Chebská)

20. Česká tabule

21. Polabská nížina

22. Hornomoravský úval

23. Dolnomoravský úval

24. Dyjsko-svratecký úval

 

Karpaty - mladší, strmější reliéf

- zvýšeniny:

25. Moravsko-slezské beskydy

 

 

 

pohori